Scene 37 - analyse-advies-scholing-implementatie


Scène 37 biedt begeleiding en training op het gebied van:

  • samenwerking en leiderschap
  • groepen en groepsdynamiek
  • innovatie en ondernemerschap

Scène 37

Van Leeuwenhoeckstraat 9 Utrecht - Frances 0624552341 - Hester 0630288641